Privacybeleid Coverto (Belin projects bvba)

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hierbij houden wij ons met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.coverto.be. U dient zich ervan bewust te zijn dat Coverto niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Coverto respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, bijvoorbeeld door ons een opdracht toe te vertrouwen, informatie aan te vragen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en kunnen gebruikt worden om u per e-mail, per brief of telefonisch te informeren over verwante diensten en producten van Coverto. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in onze database om onze dienstverlening naar u te verbeteren en/of u een meer gepersonaliseerde communicatie te kunnen versturen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende siyuatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of databases van coverto of die van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Coverto maakt op de website www.coverto.be gebruik van cookies om de surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Browsers bieden de mogelijkheid om de cookies inde cookie-folder van uw browser beheren. Hiermee kunt u of cookies wissen uit uw cookie-folder eens u de website verlaat, of uw voorkeuren instellen in het verband met het gebruik van cookies vooraleer u onze website consulteert.

Clickgedrag

Op de website van Coverto worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om de algemene demografische informatie te verzamelen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit policybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Coverto verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Coverto verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegeven:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u informatie te sturen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten en prospecten betrokkenen bij Coverto te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Coverto alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor éé

 • Van de wettelijke grondslagen geldt. Coverto hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Coverto, waarbij Coverto erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • Het maken van studies, modellen en statistieken;
  • De uitoefening en de verdediging van de rechten van Coverto bijvoorbeeld bij geschillen;
  • Het beheer van klanten en prospecten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klanten en prospecten of voor het detecteren van hun behoeften;
  • Het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Coverto door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Coverto daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor.

Delen van uw persoonlijke gegevens met derden

Uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt worden niet met derden gedeeld tenzij u hier uitdrukkelijk toetsemming heeft voor gegeven. Als uitzondering hierop gelden het delen met ondernemingen of organisaties in het kader van wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van mailings of het verifiëren van de correctheid van de gegevens (de zogenaamde data cleaning). In deze gevallen doet Coverto wat in haar mogelijkheden ligt om de bescherming van uw gegevens te garanderen, bijvoorbeeld door deze bescherming contractueel vast te leggen.

Indien dit nodig is in het kader van de te leveren huidige of toekomstige dienstverlening kunnen deze persoonlijke gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Coverto heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onregelmatige verwerking. Coverto heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en electronische maatregelen getroffen.

Bewaren van persoonsgegevens

Coverto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website www.coverto.be. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inkijken, aanpassen en schrappen persoonsgegevens

Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via info@coverto.be. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u uw gegevens opvragen, vragen om deze te corrigeren of om deze gegevens uit het bestand te verwijderen. Hieronder vindt u meer informatie omtrent de aanpassing of schrapping van uw gegevens in het kader van onze nieuwsbrief, offline communicatie zoals mailings of gebruik van de website.

Aanpassen en uitschrijven nieuwsbrieven Coverto

Onderaan iedere mail vindy u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen en uitschrijven offline communicatie zoals mailings (recht van verzet)

Als u uw gegevens aan wilt passen of niet langer offline communicatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons op nemen via info@coverto.be

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze ten allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy geralateerde zaken sturen naar:

Coverto – Belin Projects bvba – Industriezone 28B – 9770 Kruisem

BE 0655.876.485 – info@coverto.be – www.coverto.be