onafhankelijk advies - studiebureau platte daken / Bureau d'étude - conseil indépendant pour le toit plat

LEKDETECTIE / SCHADEONDERZOEK

Zelfs indien alle partijen ter goeder trouw zijn kunnen er problemen / lekken ontstaan die vooraf niet te voorzien waren. Een menselijke fout, een rekenfout, veranderende weersomstandigheden, een gewijzigde bestemming van het gebouw, materiaalproblemen … kunnen de oorzaak zijn van de schade.

Als onafhankelijk raadgevend ingenieur is het opzoeken van de oorzaak van de lekken en schade een passie voor Coverto. Voor elke schade wordt een aangepaste onderzoeksprocedure voorgesteld. We gaan niet alleen tot het uiterste om de oorzaak van de lekken en schade te vinden, maar ook om een oplossing uit te werken voor het herstel of het voorkomen van toekomstige lekken en schade.

We beschrijven onze bevindingen in een uitgebreid rapport met duidelijke foto’s, een mogelijke herstel- of beschermingsprocedure met de bijhorende voor- en nadelen en indien gewenst voegen we een kostenraming voor de herstelling toe.

Voor een garantie op perfecte uitvoering van de herstelwerkzaamheden begeleidt Coverto u met de opmaak van het lastenboek, de aanbestedingsprocedure en de complete opvolging tot aan de oplevering.

Schades kunnen ook zorgen voor een verstoorde relatie tussen de betrokken partijen. Dankzij het onafhankelijk statuut van Coverto kunnen we een meerwaarde bieden door te bemiddelen in het conflict. Indien beide partijen zich akkoord stellen om ons advies te volgen kunnen vaak de gemoederen bedaard worden en kan het project toch samen afgewerkt worden.

Ons voornaamste doel is om een tussenstap te zijn tussen het vastgestelde probleem en de rechtspraak. Niet iedereen heeft zin of de tijd om een volledige procedure voor de rechtbank te doorlopen. Kan dit niet vermeden worden kunnen onze rapportageverslagen de procedure alvast vooruithelpen.

Met de nodige kennis en apparatuur staat Coverto steeds ter uwe beschikking.

Afhankelijk van de situatie kunnen we kiezen uit de volgende testen:

injectie rook/gas

elektrische inpuls

endoscopie

vochtmeters

carbidetest

thermografie

vochtdistributiemeting

CONTACTEER ONS

Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief

Privacy Policy – Vennootschap Belin Projects bvba BE 0655.876.485