onafhankelijk advies - studiebureau platte daken / Bureau d'étude - conseil indépendant pour le toit plat

DAKINSPECTIE:

Kleine gebreken kunnen leiden tot grote lekkages en schades, en dus tot hoge kosten. Meestal onverwachte of repetitieve kosten die je als gebouweigenaar/beheerder zoveel mogelijk wenst te vermijden. Bij coverto kan u terecht voor zowel een controle op de uitvoering tijdens de werkzaamheden als voor het in kaart brengen van de daken binnen uw patrimonium aan gebouwen.

Bij daken in uitvoering kunnen we periodieke controles uitvoeren in samenspraak met de opdrachtgever om de uitvoeringskwaliteit van de werken te beoordelen. Op vastgestelde data komen we langs en analyseren we de gebruikte materialen, de kwaliteit van de uitvoering, controleren we de windlastberekening,… Op die manier krijgt u een correct beeld of er gewerkt wordt conform de regels der kunst of de plaatsingsvoorschriften van de fabrikanten.

Bij bestaande daken bestaat de inspectie uit verschillende componenten. Er is een visuele controle van de geplaatste dakbedekking waarbij de staat van de dakbedekking en de aansluitingsdetails worden geanaliseerd. Indien gewenst kunnen we insnijdingen maken die u meer informatie verschaffen over de dakopbouw en de toestand waarin de verschillende lagen zich bevinden. We rapporteren onze bevindingen aan de hand van een verslag met duidelijke foto’s en brengen in kaart wat de meest ideale onderhouds- of renovatieplanning is voor de komende jaren om op die manier de gewenste levensduur van het dak te bereiken. Coverto geeft tevens aan wat de verwachte levensduur van het daksysteem is. De voorgestelde investeringen worden steeds afgewogen ten opzichte van de resterende exploitatietermijn van uw gebouw. 

Dakinspecties zorgen voor een langere levensduur van uw dakbedekking, helpen onnodige lekkages en schades te voorkomen en dragen bij tot minder onderhoudskosten van uw gebouw. 

CONTACTEER ONS

Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief

Privacy Policy – Vennootschap Belin Projects bvba BE 0655.876.485